fredag 26. juni 2015

Strømvarsel for Saltstraumen


BarentsWatch og Kystverket har i dag lansert et nytt strømvarsel for Saltstraumen.

Varslet hastighet er middelverdi for hovedløpet under broen (østre løp). Hastighet kan avvike betydelig fra middelverdien, særskilt kan hastigheten lokalt være mye større omkring virvler, og den vil normalt være betydelig mindre i det turbulente grenselaget langs land.


Lokal praksis er at deplasementsfartøyer passerer i tidsrommet 20 minutter før til 20 minutter etter strømsnu. Det angitte tidspunktet for strømsnu avviker i middel ca 20 minutter fra det som oppgis i Den Norske Los og også fra lokal praksis som sier at strømmen snur 1 time og 40 minutter etter høyvann i Bodø.

Strømvarsel for Saltstraumen utstedes av Polytec to ganger per dag, og det varsles to døgn frem i tid. Det varsles om strømhastighet og retning (ut/ inn fjorden). Tidspunkter for maksimal strøm ut/inn og strømstille blir også varslet særskilt i teksttabell. Strømhastighet for et gitt tidspunkt kan finnes ved å holde pekeren over grafen.


Modellen er en dynamisk modell som tar hensyn til vær-effekt på vannstand, lokal vind og ferskvannstransport i de store vassdragene som løper ut i Skjerstadfjorden, samt effekt av jordrotasjon. Tidspunktet for strømsnu kan av denne grunn avvike betydelig fra normalen.


Varselet er en videreføring av bølgevarselet for farleder og kan også nås derfra ved å klikke i ikonet i kartet.


https://www.barentswatch.no/bolgevarsel/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!