fredag 12. juni 2015

Fiskehelse

Oppdatering juni 2016: Tjenesten er nå lastert på www.barentswatch.no/fiskehelse

____

Et nytt kartverktøy som viser status for lakselus, fiskesykdommer og rensefisk basert på offentlige kilder.

Barentswatch samarbeider nå med Mattilsynet om tjenesten Fiskehelse. Verktøyet er planlagt som den foretrukne offentlige visningen av helsesituasjon for akvakultur. Dette vil gi unik nytteverdi ved at den kombinerer datastrømmer fra forskjellige offentlige kilder for å gi en helhetlig oversikt over fiskehelse langs norskekysten.
Tjenesten gir informasjon om spredning av lus og sykdommer, og med historiske data kan man oppdage spredningsmønstre gjennom en visualisering av informasjonen. Tjenesten sammenstiller også kvalitetssikret informasjon som gir et bedre faktagrunnlag for beslutninger.

For en saksbehandler som skal behandle og følge opp konsesjonssøknader innen havbruk vil det være avgjørende å kunne få skaffe seg og synliggjøre de viktigste faktorene i beslutningen. I motsetning til eksempelvis Lusedata.no og kart brukt i Fiskeridirektoratet viser Fiskehelse gjennom BarentsWatch historikk og en spesiell interaktiv tidsakse (timeslider) for å se utvikling over tid for fiskesykdommer sammen med annen relevant informasjon i samme kartbilde. Det arbeides sommeren 2015 med å avklare hva som skal presenteres for offentligheten i en åpen løsning.

En første versjon av tjenesten med data fra kilder som høstes og lagres for å ivareta historikk er under utvikling.
  • Tjenestesiden er den første norske nettressursen som kan gi tidsvisning på ILA og PD utbrudd og mistanke om utbrudd.
  • Fiskehelse vil kunne vise hvordan sykdomsoppblomstring (påvisning) arter seg over tid.
  • Man vil i tillegg kunne sammenstille data for lakselus med sykdomspåvisninger (ILA og PD) og temperatur-kartlag. 
  • Oversikt over hvilke lokaliteter som benytter seg av rensefisk og hvilken type rensefisk som benyttes. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!