onsdag 23. september 2015

Kvalitetsheving for redskapsdata i FiskInfo - Kart til kartplotter

Fra begynnelsen av september er BarentsWatch partner Kystvakten et steg videre i omlegging av sine systemer. For BarentsWatch sine brukere resulterer dette i bedre data for kartdataene som vi distribuerer for faststående redskap/bruk.

Med siste omlegging har Kystvakten helt gått bort fra sitt tidligere system og over til det systemet som BarentsWatch har fått levert data fra siden februar i år. Det vil si at de dataene som er tilgjengelige via BarentsWatch er de samme som distribueres via Kystvaktsentralen manuelt.

Kartdataene kan brukes ombord på fiskefartøyene og importeres i kartplottere for å synliggjøre hvor andre fiskere har satt redskap. Gjennom dette kan fiskere som skal sette garn eller fiskere som skal tråle unngå andres redskaper.

Gjennom BarentsWatch kan brukeren laste ned eller eller abonnere på dataene via epost. Via maskingrensesnitt/API kan også systemleverandører levere dataene direkte i kartplottere.

Les mer om tjenesten på www.barentswatch.no/fiskinfo

onsdag 2. september 2015

Invitasjon til "Industry day" for EU prosjektBarentsWatch er partner i EU prosjektet EUCISE 2020.

I den forbindelse kan vi videreformidle informasjon om industriseminar for utvikling av systemer, i første omgang gjennom deltakelse i en survey med frist 10. september

The EUCISE2020 project is interested in a market survey concerning the availability of innovative technologies and solutions for cross-sector and cross-border information exchange in maritime surveillance, according to the CISE – Common Information Exchange Environment principles.
Les mer og last ned spørreskjema på: www.eucise2020.eu.

The event will be held on September 23rd, in Brussels, at HUSA President Park Hotel (http://www.husapresidentpark.com/default-en.html ), hours 9:00 - 18:00; the agenda of the event will be published after September 10th, the closing date for the survey.

Mer synlig gjennom sosiale medier

Med en del publikumsrettede tjenester har BarentsWatch nå fått seg Facebook-side. Tanken er at det er enklere for folk å få informasjonen denne veien, enn å aktivt oppsøke portalen eller abonnere per e-post på en blogg.

Her er det lagt ut lenker til de mest aktuelle sidene på portalen vår, så nå er det bare å spre en lenke til siden.