fredag 30. oktober 2015

Status for Felles ressursregister

BarentsWatch er godt i gang med å utvikle et felles ressursregister som er tilgjengelig for alle operative etater. Prosjektet har vært i kontakt med mange ressurspersoner og ønsker gjennom dette nyhetsbrevet å informere litt om hvor vi står i dag.

tirsdag 20. oktober 2015

Samarbeid med Kystens Hus

Sammen med Kystens Hus i Tromsø skal BarentsWatch være med å skape en formidlingsarena og et utstillingsvindu for kysten, havområdene, kystens næringsliv og forskningsmiljøene.Som utstiller her vil BarentsWatch kunne presentere sine tjenester og verktøy til både profesjonelle brukere og allmennheten. Temaer som kan dukke opp inkluderer Bølgevarsel, Kystverkets Havbase, FiskInfo, og på sikt Felles ressursregister og presentasjon av nye satellittbilder. En prosjektgruppe er satt sammen for å få opp et utstillingsområde rundt årskiftet.

Utstillingen vil være å finne i en større del av lokalene i byggets 2. etasje. Et område som skal benyttes til informasjon- og kunnskapsformidling. Hovedfokus her vil være på fiskeri- og sjømatnæringer, samt nye marine næringer. Informasjon brukt i utstillinger kan innebære forskningsresultater, informasjon og kunnskap basert på grunnforskning, generisk informasjon om forsknings- og næringstemaer.

BarentsWatch ønsker også å dra inn våre samarbeidspartnere i en slik formidlingsarena. Partnere som Havforskningen og UiT Norges arktiske universitet er allerede deltakere.

Les mer om Kystens Hus her.