fredag 30. oktober 2015

Status for Felles ressursregister

BarentsWatch er godt i gang med å utvikle et felles ressursregister som er tilgjengelig for alle operative etater. Prosjektet har vært i kontakt med mange ressurspersoner og ønsker gjennom dette nyhetsbrevet å informere litt om hvor vi står i dag.


Gjennom et oppdatert ressursregister kan både ressurseiere og ressursbrukere utveksle data om sine kapasiteter og få oversikt over tilgjengelige ressurser. Ved innsikt og felles situasjonsforståelse kan ressursene utnyttes effektivt, og en kan oppnå betydelige tidsbesparelser.
Vi har inntil nå prioritert å få på plass den tekniske løsningen, og prøvd denne ut hos et fåtall etater, organisasjoner og private aktører. Disse bidrar med brukerinnspill og behov som vil kunne representere den store gruppen av organisasjoner som vi ønsker å ”kople på” tjenesten fortløpende.
Hva støtter systemet i dag – etter ett års utvikling?
 • Grunnleggende funksjoner for å dele ressursinformasjon i et selvbetjent samarbeid mellom ressurseier og ressursbruker der aktørene selv styrer hva de deler og med hvem.
 • Støtte for å lage gjenkjennelige datastrukturer for dem som skal vedlikeholde data.
 • God søkefunksjonalitet for dem som skal søke opp og bruke ressursene.
 • Sikker autentisering av brukere gjennom ID-porten.
 • Maskinelt grensesnitt mot aktører med egne fagsystem.
 • Eksport til Excel format.
 • Enkel måte å følge opp ressurseier i tilfelle ressurser trenger validering.
 • Multisite-støtte: Lokale instanser av registeret inne hos operative etater for å logge seg på via eget fagsystem og for å sikre operativ løsning selv om nettforbindelsen går ned.
 • Kartlag tilgjengelig for ekstern applikasjon.
Den videre utviklingen fremover, eksempelvis:
 • Min hendelseslogg, for å ha oversikt over viktige endringer hos mine samarbeidspartere.
 • Løpende posisjonsoppdatering fra ulike sensorer.
 • Enkelhet i måten å endre status for ressurser (operativ/ikke operativ).
 • Kostnadsrammene for utvikling av tjenesten vil være de samme i 2016 som i 2015.
Prosjektet har siden våren 2015 prioritert å gjøre løsningen operativ for Hovedredningssentralen (HRS). Det har medført at noen ressurseiere har fått mer oppmerksomhet enn andre. Utvalget er gjort med bakgrunn i tilgjengelighet til ressurspersoner og gjenspeiler ikke på noen måte viktigheten av ressurseieren. Mens mange ressurseiere har lagt inn et utvalg av sine ressurser i systemet ser vi nå frem til at å få komplette datasett for den enkelte organisasjon. I løpet av inneværende år regner vi med at HRS vil være i ”skarp test”, noe som betyr at de tester løsningen parallelt med nåværende løsning.
Den neste etaten som vil bli prioritert er Kystverket og eierne av ressurser som er relevant for den etaten å samarbeide med. Frivillige aktører i redningstjenesten prioriteres fortløpende. Her ser vi blant annet frem til å møte kjernen i redningstjenesten med en presentasjon på FORF seminar 2015 på Gardermoen 14. november.

Vi vil også nevne at BarentsWatch ønsker å formalisere samarbeidet mellom ressurseiere og ressursbrukere. Derfor blir aktørene bedt om å lese gjennom og undertegne en standardavtale før de blir ”koplet på ” systemet. Avtalen regulerer bruken av Felles ressursregister og forventninger Barentswatch har til brukeren, samt at den fastslår BarentsWatch sin rolle som eier og tilrettelegger av dette systemet. Det er brukere og bidragsytere inn i systemet som avgjør suksessfaktoren, mens BarentsWatch primært er en tilrettelegger av de tekniske løsningene.

Til sist vil vi fremheve nødvendigheten av at ”hele beredskapsfamilien” bidrar inn i arbeidet med å utvikle et Felles ressursregister. Spesielt er kontakten mellom Ressurseiere / Ressursbrukere og prosjektet særdeles viktig. Uten de nødvendige bidragene fra de som vet hvor skoen trykker, i form av brukerbehov, kunnskap og forankring, kan en vanskelig se for seg at vi kommer til å lykkes. Det er derfor etablert en brukergruppe som vil gi prosjektet innspill. Går det som vi håper vil denne gruppen utvikle seg til et brukerforum slik vi kjenner det fra andre sammenhenger. Neste brukermøte er satt opp 24. november i Horten.

Mer informasjon om Felles ressursregister finnes på BarentsWatch sin portal, https://www.barentswatch.no/. Du kan også kontakte Gjermund Hartviksen, prosjektleder BarentsWatch, på e-post: fellesressursregister@barentswatch.no.


(Illustrasjonsfoto: Olav Helge Matvik/Kystverket og RS Ryfylke/Redningsselskapet.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Vil du legge igjen en kommentar?

1) Hvis du har google-konto, velg Profil: Google i lista under, logg på slik det forklares og skriv inn som en offentlig synlig leser. (foretrekkes)

2) Hvis du ikke har google-konto; velg Profil: Anonym i lista under, skriv inn kommentar og signer med navn og arbeidssted.

Takk for at du bidrar til at BarentsWatch-bloggen blir et sted for informasjons- og meningsutveksling!