onsdag 11. mai 2016

Oppdatering om BarentsWatch API / maskingrensesnitt

De fleste data som BarentsWatch bruker i våre åpne web applikasjoner er også tilgjengelige for andre systemer. En del benytter vi direkte fra åpne datatjenester hos dataeier mens i andre tilfeller henter rådata inn i våre systemer. For det siste tilfellet er hovedregelen at alt som er tilgjengelig for oss også er gjøres tilgjengelig for andre.